Náš tým

Hana Chocholatá

MVDr. Hana Chocholatá,  homeopatka a kraniosakrální terapeutka

Celostní medicíně se věnuji od roku 1998. Svým klientům nabízím komplexní péči a celostní pohled na potíže, se kterými přicházejí. V terapiích využívám  znalosti a dovednosti z kraniosakrální osteopatie a kraniosakrální biodynamiky, klasické homeopatické léčby a Bachovy květové terapie,  reflexní terapie a dalších technik.

Terapie probíhají prostřednictvím empatického sdílení, reflektování osobních prožitků a terapií dotykových . Jsem průvodcem klienta na jeho cestě ke zdraví a k znovuobjevení vnitřní síly a osobních schopností a možností. Terapie probíhají v příjemném a bezpečném zázemí Centra Balsamina a to formou individuálních setkání.

Moje cesta k terapeutické práci byla a stále je plná radosti, nadšení, objevování a setkávání se skvělými lidmi a učiteli. Po dokončení Vysoké školy veterinární jsem vystudovala klasickou homeopatii  na London College of Classical Homeopathy. V roce 2001 pak vzniklo Centrum celostních terapií “Balsamina” v Kopřivnici, ve kterém pracuji dodnes.

Do léčebného procesu zapojuji kromě kraniosakrální terapie a  klasické homeopatie rovněž metodu řízené detoxikace a regenerace těla včetně měření EAV Supertronicem, Dornovu metodu, Bachovu květovou terapii, aromaterapii, Baby masáže, reflexní terapii,  kineziotaping a kineziologický test.  V roce 2010 jsem měla možnost intenzivně sbírat zkušenosti při terapiích s handicapovanými a autistickými dětmi z MŠ a ZŠ Motýlek.

Věnuji se i lektorské činnosti, přednáším, vedu semináře a projekty zaměřené na podporu zdravého životního stylu, rozvoj osobnosti spojené s pohybovou a taneční terapií, např. projekty “Sama sobě přítelem (2005)” a “Už vím, co s tím”(2006), semináře “Harmonie v pohybu” a “Naše vnitřní melodie”(2006-2007),Kurz reflexní terapie (20013-2016), Kurz „Maminka je nejlepší léčitel“(2015-2016), Kurz Škola pro zdravé oči (2014-2016) a další.

Mým koníčkem a zároveň zdrojem energie je tanec a vedení tanečních kurzů pro dospělé i pro děti ve Studiu orientálního tance Farridah v Kopřivnici. Dalším silným zdrojem jsou pro mne děti, zvířata a příroda. Jsem matkou tří dcer a jsem šťastně vdaná.

PhDr. Bibiana Hubálková, psycholožka

Věnuji se dospělým klientům, kteří se dostali do obtížné životní situace (osobní, partnerské, či rodinné). Pomáhám jim hledat zdroje potřebné k jejímu zvládnutí a opět najít sebedůvěru.

Nabízím bezpečné místo pro to, abyste zde mohli otevřít jakákoliv pro vás důležitá témata. Místo, kde vás nebude nikdo odsuzovat, hodnotit ani vás nutit do řešení vaší situace.

Vzdělání:

Jednooborové studium psychologie na filosofické fakultě Univerzity  Palackého v Olomouci. Rigorózní zkouška UP v Olomouci.

Výcviky a kurzy:

Satiterapie- čtyřletý psychoterapeutický výcvik

Maitri dýchání- certifikovaná facilitátorka maitri dýchání

Star Gate- program zaměřený na psychospirituální rozvoj a práci s mimořádnými stavy vědomí

Techniky průzkumu psychotopu a satiterapeutických intervencí, Focusing, Psychodrama, sociodrama a satidrama, Práce s krizí a tělem, krize a krizová intervence u lidí se speciálními potřebami, Diagnostická metoda Barvy života.

Praxe:

Personální psychologie

Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy a drogovou problematiku

Soukromá psychologická praxe

Více informací najdete na www.bibihubalkova.cz

 

kristi

Mgr. Kristýna Malinowská, nutriční specialistka

V roce 2012 jsem absolvovala studium bakalářského oboru „Nutriční terapeut“  a v roce 2014 jsem úspěšně zakončila navazující magisterské studium v oboru „Nutriční specialista“ na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Mimo jiné vlastním „Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Nutriční terapeut“ vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR. Od roku 2013 jsem členkou Společnosti pro výživu.

Mnoho zkušeností jsem nasbírala v Poradně výživy pro děti v Brně, kde jsem dobrovolně docházela za dětskými klienty v průběhu magisterského studia. V rámci dobrovolné činnosti jsem také spolupřednášela o správné výživě pro občany s tělesným postižením. V průběhu studia jsem absolvovala praxe v nemocnicích, nutričních poradnách a dalších sociálních a zdravotnických zařízeních (např. Fakultní nemocnice Bohunice, Masarykův onkologický ústav v Brně, Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOÚ, Diabetologická ambulance v Nemocnici Milosrdných Bratří aj.).

Výživa a vše s ní spojené mne velmi zajímá a ráda bych se s Vámi o nasbírané zkušenosti podělila.

Ve svém volném čase se dále vzdělávám, převážně četbou české a zahraniční literatury. Mimo jiné se věnuji rozmanitým ručním pracem a také ráda podnikám s manželem výlety do přírody.

Více informací najdete na www.poradnavitali.cz