Kraniosakrální osteopatie (CSO)

  1. drop-of-water-351778_960_720Kraniosakrální osteopatie (CSO)  je velmi jemná, neinvazivní, manipulační technika, která pracuje s konceptem kraniosakrálního systému, tak jak jej popsal Dr. J.E. Upledger a jeho předchůdci.

Principem desetibodového Upledgerova protokolu je vyšetření mobility nebo-li pohyblivosti kraniosakrálního systému a uvolnění odhalených kompresí a zablokováných tkání.

Veškeré používané manipulace nepřesahují tlaku nebo tahu pěti gramů. Pro vaší představu je to váha asi desetikoruny. Terapeut k nastolení harmonie využívá autoregulační schopnosti organismu. Tím je terapie velmi bezpečná. Tato terapie je určena všem věkovým kategoriím, ošetření může být aplikováno na novorozenci, seniorech, ale také na lidech umírajících, nebo těžce zdravotně handicapovaných.

Indikace k ošetření CSOvíce informací...

Kraniosakrální systém  zahrnuje lebku (kránium), intrakraniální a spinální membránový systém, mozkomíšní tekutinu, celý páteřní kanál, včetně kosti křížové (sakrum). Terapeut cvičeným hmatem testuje mobilitu jednotlivých částí kraniosakrálního systému, jestliže diagnostikuje v systém omezení (restrikce) a patologie, které brání zdravým a přirozeným funkcím organismu, velmi jemně systém koriguje.

Obecně CSO přispívá k stimulaci a harmonizaci fyzických a psychických sil jedince. Lze ji aplikovat u krátkodobých potíží akutního rázu i u chronických stavů. Velmi jemně jsou podporovány přirozené autoregulační schopnosti, které napomáhají vylepšit funkci mozku a míchy a další systémy související s CNS: nervový, imunitní, hormonální, neuromuskuloskeletální· vaskulární a respirační.

Je vhodná zvláště pro následující stavy:

· autismusheart-558528_960_720
· astma
· bolesti hlavy, migrény
· cerebralní paralýza
· downův syndrom
· deprese
· DMO
· enuréza – noční pomočování
· epilepsie
· exophtalmus – vystoupení oka z očnice
· horečka
· mentální retardace
· meniere syndrom
· motání hlavy – závratě
· ochrnutí obličeje
· cukání v obličeji
· glaukom – zelený zákal
· chřipka
· onemocnění oběhového systému srdce
· hyperkinetický syndrom
· herpes – pásový opar
· hypertenze – vysoký krevní tlak
· neurastenie
· rachitida – křivice
· nespavost
· sinisitis – zánět vedlejších nosních dutin
· skolióza
· strabismus
· struma
· smyslové vady
· neuralgie trigeminu
· patologické změny páteře
· zápal mozkových blan
· záněty středouší /

Historie kraniosakrální osteopatite 

Historie kraniosakrální osteopatie (CSO) je v celku krátká
a váže se ke třem mužům.

Prvním je Dr. Adrew Taylor Stills (1828 – 1917) zakladatel osteopatie. Dr. Stills studoval především systém kostry a jeho změny při různých nemocech. Odtud pochází název osteopatie.

Druhý muž Dr. Wiliem Garner Sutherland (1873 – 1954) je žákem Dr. Stilla a je považován za zakladatele kraniální osteopatie. Kolem roku 1900 začal zkoumat lidskou lebku a zjistil, že jednotlivé lebeční kosti jsou do sebe zakousnuty jako dětská skládanka a lebeční švy umožňují jednotlivým částem lebky pohyb. Ten označil Dr. Sutherland jako „primární dýchání“ nebo-li kraniální rytmus a tento pohyb lebky je předmětem zkoumání kraniosakrálního systému. Proč sakrálního, protože dura mater (tvrdá plena mozková) doprovází míchu až ke kosti křížové, jde tedy o souhru systému propojeného mezi kraniem(lebkou) a sakrem (kostí křížovou). Dr. Sutherland vypracoval logický strukturovaný biomechanický koncept a brzy zjistil, že mikropohyby lebky se dají experimentálně napodobit a je možné je cítit rukama. Dalších několik let se učil tento pohyb lebky cítit a dělal různé experimenty pomocí přilbice, kterou utahoval na jednotlivých kostech lebečních a jeho žena zapisovala, co se děje – jestli hůře vidí nebo má horší rovnováhu atd. Na základě těchto experimentů určoval, jak pohyblivost lebečních kostí působí na jednotlivce a jaký význam má pro lidské tělo, zjistil, které pohyby jsou normální a které abnormální. Dr. Sutherland rozvinul terapii jemných manipulací k nastolení harmonie v kraniosakrálním systému.

Další, kdo tuto metodu rozvinul, byl americký chirurg John E. Upledger, který jí dal název kraniosakrální terapie (CST). Tento systém doplnil teorií funkce kraniosakrálního systému (Likvor model).V roce 1970 si všiml během operace krku podivného rytmu na míšní membráně. Zaznamenal, že tento rytmus je odlišný od dechového a srdečního rytmu. Nikdo z jeho kolegů mu nedokázal vysvětlit, co za rytmus během operace pozoroval. O dva roky později Dr. Upledger navštívil seminář, který vysvětloval Sutherlandovy myšlenky a učil některým jeho technikám. V roce 1975 získal Dr. Upledger grant na výzkum kraniosakrálního systému na Michigenské státní univerzitě. Na základě výzkumu a vlastní praxe významně tuto metodu zdokonalil. Během dvaceti let svojí klinické praxe začal publikovat a to zejména učebnice CS terapie: Craniosacral Therapy I. a II. a pro veřejnost vydal knihu: Your Inner Physician and You (Ty a tvůj skrytý lékař). Tato kniha byla přeložena do českého jazyka a vydánaNakladatelstvím Modrý klíč, je určena laické veřejnosti a vysvětluje objevení CS systému a postupy této metody.

/Text byl převzat z www.csosteopatie.cz/

Délka ošetření a cena

Ošetření trvá 1-1,5 hod.

Objednat se můžete telefonicky na čísle 605152604 ( nejlépe v době mimo konzultace tj. 8-9, nebo 18-19hod) nebo emailem na h.chocholata@seznam.cz.