Může být trauma předáno skrze naše DNA?

Přečtěte si  Zajímavý článek o traumatech

– zdroj Česká asociace terapeutů kraniosakrální biodynamiky http://www.kranio.eu/