Proč děláme věci, které dělat nechceme?

Úterý 20.11., 17.00-20.00

Somatic experiencing na to dává jasnou odpověď – vše co v životě prožíváme je formováno našimi zkušenostmi. Někdo je nám hodně sympatický, nebo naopak z někoho máme blbý pocit,  i když ho vůbec neznáme. Někdo nás rozčílí „do běla“, a přitom vlastně úplnou maličkostí.

Jak si lépe porozumět, jak můžeme ustát náročné životní situace, co netušíme o fungování naší nervové soustavy?  Co formuje naše vztahy k partnerům, dětem, rodičům, spolupracovníkům – jak traumata ovlivňují naší komunikaci, chování, emoce a fungování ve vztazích?

Somatické prožívání  /Somatic Experiencing/ je specifická metoda práce s tělem a nervovým systémem. Nabízí základní přístup k porozumění a zvládání následků šoku a traumatu, který je ukotven v tělesném prožívání.  Vrozené obranné reakce, které směřují k rovnováze, nabízí nástroje, jak projít traumatem a žít plnohodnotným a jistějším životem.

Jednoduše -pojďme zlepšit své schopnosti zvládat složité situace.

Lektorka: Ing. Dana Julínková

Čas:   17.00 – 20.00

Cena: předem 350,- Kč,  na místě 390,- Kč

Program

  • Reakce zdravého nervového systému na nebezpečí
  • Trojjediný model mozku, autonomní nervový systém, plazí mozek
  • Vznik traumat
  • Model řeky života
  • Jak předcházet traumatu, rozdělení traumat
  • Jak řešit trauma
  • Diskuze

Možnost individuální terapie ve středu 21.11. – rezervace na +420 605 152 604