Supervize kraniosakrální terapie

Možná  zatoužíte po společném setkání  a sdílení. Zvu Vás na oblíbená supervizní setkání, pořádaná v Balsamině.

Obsahem supervizí jsou především sdílení objevů, zkušeností a výzev z vlastní terapeutické praxe, v případě zájmu je zařazeno opakování technik a principů z absolvovaných kurzů, ve kterých si nejste jistí nebo které si chcete oživit. Nedílnou součástí supervize je ošetření, zaměřené buď na doplnění energie a zharmonizování systému, nebo na novou techniku, kterou lektor nabídne. 

Termíny pro rok 2020:
23.4. Supervize s Radkem Neškrabalem, čas 9.00-17.00, cena 1500,-, koná se v Kopřivnici
4.6. Supervize s Hanou Chocholatou, čas,  10.00-18.00, cena 1500,-, koná se v Masérské škole Zázraky duše v Ostravě
31.7.- 2.8. Kurz OČI v kraniosakrální praxi – více zde
2.12. Supervize s Radkem Neškrabalem, čas 9.00-17.00, cena 1500,-, koná se v Kopřivnici
Těšíme se na viděnou s Vámi 🙂
Na supervize je třeba se přihlásit  a zaplatit předem.  Informace k platbě a storno poplatky najdete zde