Jak se trauma propisuje do těla a do života..

Jak se trauma propisuje do těla a do života

Slovo trauma je v současné době hodně slyšet. Proč by to ale mělo zajímat právě Vás, když si nejste vědomi žádné strašné situace, která by se ve vašem životě odehrála?

Pokud se Vám opakovaně vrací stejné potíže, ať už fyzické ve formě stejných zdravotních potíží, bolestí a nemocí, nebo psychické, jako opakující se nepříjemné situace ve vztazích, případně se „jenom“ necítíte dobře a jste dlouhodobě nespokojení, pak má smysl prozkoumat právě traumatickou složku těchto obtíží.

 

Trauma není událost. Slovem trauma označujeme stopu zkušenosti, která se v těle usadí po prožité ohrožující události. 

Co je tedy v těle schované?  Jak a proč trauma vzniká a jak se projevuje na různých úrovních našeho bytí?

Co Vám webinář přinese?

Pochopíte fungování sebe a svého těla v náročných situacích. 

Odhalíte, jak  skrytá traumata působí a jak se projevují, jak nemocemi a bolestmi těla,  tak ve formě našich vzorců, nenasycených potřeb a opakujících se problémů ve vztazích či v životě. 

A nakonec to nejdůležitější – dostanete návod a dovednosti k tomu, jak náročné situace dobře zvládat
a díky tomu žít vědomě, spokojeně a v rovnováze se sebou svými potřebami. 

Program

Díl 1.

Díl 2.

Díl 3.

První pomoc při traumatu

Návod na práci s akutním traumatem a na první pomoc v traumatické situaci je až překvapivě jednoduchý pro každodenní použití.  

Jednotlivé kroky postupně v rámci webináře  důkladně projdeme a vyzkoušíme si je v rámci krátkých a jednoduchých cvičení, která povedou k prozkoumání fungování nervového systému a stresové reakce, k sebepoznání a především k nácviku dovedností důležitých přesně pro lepší zvládání náročných životních situací.

První pomoc lze  použít jak při svépomoci tak při pomoci svým dětem či blízkým. 

Jak webinář probíhá?

Ve webináři se sejdeme online na platformě Zoom. Na každý jednotlivý díl webináře obdržíte informace k připojení zvlášť a to den před setkáním.

Webinář je složen ze tří setkání, každý v délce 2 hodin, ve kterém budeme společně procházet jednotlivá témata  a zároveň je osobně prozkoumávat v praktických cvičeních. Jednotlivá setkání na sebe tematicky navazují.

Vždy po proběhnutí programu věnujeme prostor a čas pro vaše otázky.  

Čeká nás tedy celkem 6 hodin teorie a cvičení. 

V případě vaší potřeby je možná osobní on-line konzultace (60 min) k probranému tématu a vašim osobním otázkám.

On-line konzultaci je třeba si objednat zvlášť.

Kraniosakrální terapie

Traumaty se zabývám v rámci své terapeutické praxe již mnoho let. 

Někdy je uvolnění traumatu součástí kraniosakrální terapie. Jindy jde cíleně o práci s traumatizovaným člověkem. 

Ze zkušenosti s mnoha klienty vím, že odhalení a uvolnění traumatu vždy přináší velkou úlevu na těle i na duši.

Zorientovat se v tom, co se s námi děje, a vědět, co s tím,  je „nad zlato“.

Záznam webináře si můžete objednat ZDE.

Reference