Základní kurz kraniosakrální terapie Ostrava 2024

Celoroční výcvik kraniosakrální terapie obsahuje výuku kraniosakrální osteopatie s prvky kraniosakrální biodynamiky. 

Kurz kraniosakrální terapie je složen ze 7 seminářů, které na sebe navazují tak, aby se praktikant vyvíjel osobně, psychicky, teoreticky i prakticky. Můžete se těšit na podrobné teoretické základy, praktická cvičení kraniosakrálních technik, vzájemná ošetření, zpětnou vazbu a společná sdílení, taneční a pohybová cvičení vhodná pro regulaci nervového systému.

Výcvik v kraniosakrální terapii se zaměřuje na:

Kraniosakrálni terapie, ženy, Balsamina

🌍 Základní principy kraniosakrální terapie

🌍 Kraniosakrální systém a jeho vliv na funkce těla

🌍 Terapeutické techniky osteopatického a biodynamického ošetření

🌍 Základy anatomie, fyziologie a embryologie v rozsahu potřebném pro kraniosakrální praxi

🌍 Profesionální vedení terapeutického procesu

🌍 Techniky regulace a podpory nervového systému

🌍 Výuku komunikačních dovednosti terapeuta pro úspěšné provádění somato-emocionálním uvolněním klienta, základy práce s emoci a s traumatizovaným klientem

 

Respektující prostor a podpora na kraniosakrálním výcviku

Prioritou je pro nás vytvoření bezpečného a respektujícího prostředí výcviku. V takto chráněném prostoru mohou účastníci výcviku jít do hloubky jak v terapeutických dovednostech, tak ve svých schopnostech naladění se a vnímání těla.  

Díky osobní zkušenosti a vlastním prožitkům mohou poznat do hloubky sami sebe a lépe porozumět sobě i ostatním.

Získají tak další BONUSY ve formě sebepoznání, seberozvoje, načerpání fyzické energie a nových psychických sil, získání osobních AHA momentů, navázání přátelství s novými lidmi a otevření se novým životním možnostem.

Tento osobní a praktický rozvoj je doprovázen celoroční podporou lektorky a asistentů, nejen na kurzu, ale i v čase mezi semináři, formou zpětné vazby a sdílením.

Základní kurz kraniosakrální terapie Ostrava

Pro účastníky je připravena Členská sekce plná studijních materiálů, anatomických obrázků, videí a zajímavých odkazů. Jedinečný a vytvořený právě pro tento kurz je audio-průvodce „Procházky po těle“, který nabízí zkoumání vnitřního světa a vizualizace jednotlivých struktur těla.

-vstup pro registrované členy

Máte-li zájem o vstup do členské sekce a nejste ještě zaregistrovaní, napište mi prosím na h.chocholata@seznam.cz

Poznej tělo zevnitř – osobním zkoumáním.

Není nad prožitek a osobní zkušenost. Je to neuvěřitelný zážitek, procházet se po obrovském vnitřním vesmíru:-)

Metoda kraniosakrální osteopatie

Principem této metody je vyšetření pohyblivosti kraniosakrálního systému, do kterého zahrnujeme:

🌍 lebku – cranium

🌍 celý páteřní kanál, včetně kosti křížové  – sacrum.

🌍 intrakraniální a spinální systém

🌍 mozkomišní mok, komorový a membránový systém mozku

🌍 žilní systém mozku

🌍 fasciální systém

Terapeut cvičeným hmatem testuje mobilitu jednotlivých částí kraniosakrálního systému a jestliže zjistí v systému omezení a patologie, které brání zdravým a přirozeným funkcím organizmu, velmi jemně systém koriguje. Veškeré používané hmaty a manipulace nepřesahují tlaku nebo tahu 5 gramů, což je váha asi desetikoruny. 

Celý proces je velice bezpečný a lze jej aplikovat ve všech věkových kategoriíích (novorozenci, děti, dospělí, senioři, umírající lidé nebo i těžce zdravotně handicapovaní lidé).

Základní kurz kraniosakrální terapie Ostrava

Obsah kraniosakrálního výcviku

Základní výcvik kraniosakrální terapie Ostrava, MVDr. Hana Chocholatá, BCST

Celoroční výcvik má obsahově 300 hodin odučené teorie a praxe a dalších 150 hodin domácí přípravy. Součástí výcviku je:

🌍 7 čtyřdenních seminářů – praxe i teorie

🌍 30 výměnných ošetření mezi sebou
🌍 5 ošetření u praktikanta – profesionála
🌍 2 ošetření se zpětnou vazbou
🌍 praktická ošetření klientů  záznamy 30 kazuistik
🌍 teoretická domácí příprava a písemné zpracování zadaných témat
🌍 10 hodin supervize

Celý kurz je komplexní a jeden seminář navazuje obsahově na ten předchozí. Účastníci si tak plynule budují své vědomosti, dovednosti, zkušenosti a terapeutické schopnosti.

 

Podmínky splnění Základního kurzu kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie, MVDr. Hana Chocholatá, BCST

Celoroční výcvik je zakončen splněním všech výše uvedených částí výcviku a složením závěrečných zkoušek: 

🌍 teoretický test
🌍 závěrečná práce na zadané téma
🌍 praktické ošetření se zpětnou vazbou
🌍 ústní prezentace

Komplexní nastavení výcviku poskytuje praktikantovi stabilní základnu pro další rozvoj v nadstavbových seminářích a to jak s osteopatickou, tak i biodynamickou tématikou (s tuzemskými i zahraničními lektory).

Základní výcvik kraniosakrální terapie splňuje standardy  České kraniosakrální asociace  (ČKA).

Po úspěšném dokončení výcviku se může praktikant stát doporučeným členem –  profesionálem ČKA.

Ohlasy absolventů kurzu kraniosakrální terapie

Bohumila Š.
Bohumila Š.
Read More
Kurz mi převrátil život naruby – doslova a v dobrém. Dal mi kotvu, směr a smysl, uvědomění a pokoru k tělu. Obrovský díky patří Hance, jejímu přístupu k lidem a otevřenému srdci, kterým nás od začátku provázela.
Božena Š.
Božena Š.
Read More
Haničko mnohokrát děkuji za celý kurz i za tvůj jedinečný a originální přístup k výuce i k nám.
Helena B.
Helena B.
Read More
Kraniálka naplnila má očekávání - přinesla mi zklidnění, nové možnosti, nové cesty a hravost. Haničko, jsi úžasná lektorka – bylo mi ctí, že mne vedeš na mé nové životní cestě, velmi oceňuji tvůj přístup, připravenost a poznatky z praxe. V rámci kurzu odhalíte spoustu informací o kraniosakrální terapii i o sobě a o věcech, které jsou v životě prioritou a stojí za to se jim věnovat.
Previous
Next

Termíny seminářů 2024

Kraniosakrální terapie – seminář 1:   9.2. – 12.2.

Kraniosakrální terapie – seminář 2:   22.3. – 25.3.

Kraniosakrální terapie – seminář 3:   10.5. – 13.5.

Kraniosakrální terapie – seminář 4:   21.6. – 24. 6.

Kraniosakrální terapie – seminář 5:   6.9. – 9.9.

Kraniosakrální terapie – seminář 6:   18.10. – 21.10.

Kraniosakrální terapie – seminář 7:   6.12. – 9.12.

Dynamika traumatu

Čas konání seminářů

Rozvrh jednotlivých seminářů

pátek 10 – 18

sobota 9 – 18

neděle  9 – 18

pondělí 9 – 15

Místo konání seminářů

CENTRUM SUNDARA, z.s.
Dvorní 756/9, , 708 00 Ostrava – Poruba

V zázemí jsou k dispozici kuchyňka, lednice, nádobí, rychlovarná konev, mikrovlnka, WC a sprcha.

Účastníci mohou využít možnosti noclehu na učebně (s vlastním spacákem a karimatkou), cena 150Kč/noc. Platí se na místě.

Obsah jednotlivých seminářů

1. seminář kraniosakrální terapie - Fascie, příčné struktury

Obsah: 

 1. Historie a principy kraniosakrální osteopatie
 2. Anatomie a fyziologie kraniosakrálního systému
 3. Etika přístupu ke klientovi
 4. Základy psychohygieny
 5. Teorie a praxe palpace kraniosakrálního rytmu
 6. Anatomie a ošetření příčných struktur
 7. Dekomprese kosti křížové
 8. Teorie a praxe práce se spinální durou mater
 9. Útlum kraniosakrálního systému CV4

2. seminář kraniosakrální terapie - Neurocranium

Obsah: 

 1. Prohloubení dovedností práce s kraniosakrálním rytmem
 2. Anatomie a fyziologie kraniosakrálního rytmu na lebce
 3. Teorie a praxe dekomprese jednotlivých lebečních kostí: frontální, parietální, SSB, temporální, temporomandibulární kloub

3. seminář kraniosakrální terapie - Vzorce SBS

Obsah: 

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na SSB
 2. Teorie a praxe vyšetření a ošetření 11 lézí SSB

4. seminář kraniosakrální terapie - Viscerocranium

Obsah: 

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na horním patře a obličejové části
 2. Vyšetření a ošetření komplexu sphenoid-maxilla-vomer-palatinum
 3. Ošetření obličejové části – zygomaticum
 4. Vyšetření a ošetření zubů

5. seminář kraniosakrální terapie - Membránový systém, mentální detoxikace, práce s energií

Obsah: 

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na membránovém systému
 2. Palpace a sledování rytmu na membránovém systému
 3. Ošetření membránového systému
 4. Mentální detoxikace
 5. Detoxikace organismu
 6. Práce s energií (V spread)

6. seminář kraniosakrální terapie – Drenáž žilních splavů, komorový systém mozku

Obsah: 

 1. Anatomie žilních splavů
 2. Fyziologie žilních splavů
 3. Symptomy chorob
 4. Anatomie mozkových komor
 5. Fyziologie mozkových komor

7. seminář kraniosakrální terapie – Tělo a emoce – komunikační dovednosti, somatoemocionální uvolnění

Obsah: 

 1. Vymezení působnosti podpůrného dialogu
 2. Etika přístupu v interakci s klientem
 3. Základy teorie psychoterapeutických přístupů
 4. Tělo a emoce
 5. Traumata – vznik a rozdělení
 6. Trojjediný mozek, obranné reakce
 7. Polyvagální teorie
 8. Praktická cvičení

Lektor

MVDr. Hana Chocholatá

Terapeutka, homeopatka a lektorka kraniosakrální osteopatie

Mým snem  je dostat kraniosakrální terapii do každé rodiny.
Když budou umět maminky ošetřit dotekem své děti, partneři ošetřit sebe navzájem, když se budeme umět zorientovat ve svých životech a dělat vědomá rozhodnutí, pak budeme jako lidé daleko zdravější, šťastnější  a spokojenější.

Jako terapeutka doprovázím v individuálních terapiích klienta na jeho cestě ke zdraví, podporuji uvolnění napětí a traumat v těle, spoluvytvářím vhodné podmínky pro léčivý proces přinášející lepší životní rovnováhu a optimálnější zdraví. 

Kraniosakrální osteopatii mne naučil Radek Neškrabal, kraniosakrální biodynamiku jsem se učila u Bhadreny Tschumi Gemin a Kaviho Gemin, neuroenergetickou terapii mne předal Roger Gilchrist. 

Více o mém vzdělání v oblasti kraniosakrální terapie  ZDE

Na doporučení Radka Neškrabala jsem začala v roce 2019 učit kraniosakrální terapii v Ostravě, v roce 2024 to bude již 6. ročník. 

Od roku 2021 jsem členkou výkonného výboru České kraniosakrální asociace.

Základní kurz kraniosakrální terapie Ostrava
Kurz kraniosakrální terapie

Asistentský tým výcviku 2023

aneb Kdo o účastníky výcviku pečuje?

Skvělý tým složený z profesionálních terapeutek s bohatými zkušenostmi z vlastní terapeutické praxe.

Stačí?

No jasně, že nestačí! Jistě chcete vědět víc!

Nechte se inspirovat jejich příběhem, jejich osobní cestou ke kraniosakrální terapii a jejich celoživotním vzděláváním.

Podívejte se ZDE

Berte prosím na zřetel, že se přihlašujete na celoroční výcvik a všech 7 seminářů tvoří dohromady ucelený systém.

M
áte-li zájem nejdříve poznat Základy kraniosakrální terapiepro svojí potřebu a pro domácí použití, pak se podívejte na kurz Konejšivé doteky ZDE.

 

Organizační informace:

 • Kapacita kurzu je omezena – kurz je pro 20 účastníků. 
 • Kurz lze zakoupit pouze jako celek, tedy 1.-7. seminář dohromady, celkem 300 výukových hodin
 • Přihlášením se vědomě zavazujete uhradit celý kurz.
 • Při přihlášení si vyberete jednu ze  3 variant platby: v jedné částce najednou, nebo na dvě či na tři splátky.
 • Celý ročník musí být uhrazen do 31.12.2023.
 • Rezervace na kurz se neprovádějí. Po přihlášení bude vystavena faktura se splatností 14 dnů– viz. Obchodní podmínky. 
 • Prosím přečtěte si podrobné informace o rezervaci místa v kurzu a o storno poplatcích – najdete je ZDE.
 • O kurz je velký zájem a běžně se lidé přihlašují již v létě, kurz bývá velice rychle naplněn, od jeho vypsání. Každý rok bývá otevřen jeden nový ročník. Pak zase až za rok.
 • Informace pro kurzisty ze Slovenska-při platbě z vaší banky si prosím ověřte jaké jsou poplatky za převod do zahraničí. Veškeré poplatky, které nám budou za tento převod bankou naúčtovány (většinou to bývá 300,-kč), vám po té naúčtujeme k úhradě. Naše banka je Česká obchodní banka ČSOB.-

Máte-li o kurz zájem, můžete se přihlásit níže. Těším se na Vás:-)

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.