Základní kurz kraniosakrální terapie Ostrava, MVDr. Hana Chocholatá, BCST

Kurz kraniosakrální terapie obsahuje výuku kraniosakrální osteopatie s prvky kraniosakrální biodynamiky

Kurz kraniosakrální terapie je složen ze 7 čtyřdenních a 2 třídenních  seminářů, které na sebe navazují tak, aby se praktikant vyvíjel osobně, psychicky, teoreticky i prakticky. 

Můžete se těšit na podrobné teoretické základy, praktická cvičení kraniosakrálních technik, vzájemná ošetření, zpětnou vazbu, supervizní a společná sdílení, taneční a pohybová cvičení podporující regulaci nervového systému.

Základní kurz kraniosakrální terapie se zaměřuje na:

Kraniosakrální terapie Ostrava, základní kurz, ošetření hlavy a čelistního kloubu.

🌍 Základní principy kraniosakrální terapie

🌍 Kraniosakrální systém a jeho vliv na funkce těla

🌍 Terapeutické techniky osteopatického a biodynamického ošetření

🌍 Základy anatomie, fyziologie a embryologie v rozsahu potřebném pro kraniosakrální praxi

🌍 Výuku profesionálního vedení terapeutického procesu

🌍 Techniky regulace a podpory nervového systému

🌍 Výuku komunikačních dovednosti terapeuta pro úspěšné provádění somato-emocionálního uvolnění klienta

🌍 Základy kraniosakrální terapie u traumatizovaného klienta

 

Prioritou našeho kurzu je bezpečný a respektující prostor

Prioritou je pro nás vytvoření bezpečného a respektujícího prostředí výcviku. V takto chráněném prostoru mohou účastníci výcviku jít do hloubky jak v terapeutických dovednostech, tak ve svých schopnostech naladění se a vnímání těla.  

Díky osobní zkušenosti a vlastním prožitkům mohou poznat do hloubky sami sebe a lépe porozumět sobě i ostatním.

Získají tak další BONUSY ve formě sebepoznání, seberozvoje, načerpání fyzické energie a nových psychických sil, získání osobních AHA momentů, navázání přátelství s novými lidmi a otevření se novým životním možnostem.

Tento osobní a praktický rozvoj je doprovázen podporou lektorky a asistentů, nejen na kurzu, ale i v čase mezi semináři, formou supervizí, ošetření, zpětné vazby a sdílení.

O metodě kraniosakrální terapie - terapie dotykem

Principem této metody je vyšetření pohyblivosti a následného uvolnění kraniosakrálního systému, do kterého zahrnujeme:

🌍 lebku – cranium

🌍 celý páteřní kanál, včetně kosti křížové  – sacrum.

🌍 intrakraniální a spinální systém

🌍 mozkomišní mok, komorový a membránový systém mozku

🌍 žilní systém mozku

🌍 fasciální systém

Praktikant cvičeným hmatem testuje mobilitu jednotlivých částí kraniosakrálního systému a jestliže zjistí v systému omezení a patologie, které brání zdravým a přirozeným funkcím organizmu, velmi jemně systém koriguje. Veškeré používané hmaty a manipulace nepřesahují tlaku nebo tahu 5 gramů, což je váha asi pětikoruny. 

Celý proces je velice bezpečný a lze jej aplikovat ve všech věkových kategoriíích (novorozenci, děti, dospělí, senioři, umírající lidé nebo i těžce zdravotně handicapovaní lidé).

Co je obsahem kurzu kraniosakrální terapie?

Kurz kraniosakrální terapie Ostrava a zkoumání fungování nervového systému.

Základní kurz kraniosakrální terapie v Ostravě má obsahově 360 hodin odučené teorie a praxe a dalších 150 hodin domácí přípravy. 
Součástí výcviku je:

🌍 7 čtyřdenních a 2 třídenní semináře – praxe i teorie

🌍 30 výměnných ošetření mezi sebou (nehrazeno)
🌍 7 ošetření u lektora/asistenta (hrazeno nad rámec kurzu)

🌍 ošetření u lektora/asistenta se zpětnou vazbou (hrazeno nad rámec kurzu)
🌍 praktická ošetření klientů  záznamy 30 kazuistik

 

🌍 teoretická domácí příprava a písemné zpracování zadaných témat
🌍 10 hodin supervize s lektorem (nehrazeno)

Celý kurz je komplexní a jeden seminář navazuje obsahově na ten předchozí. Účastníci si tak plynule budují své vědomosti, dovednosti, zkušenosti a terapeutické schopnosti. Popis témat jednotlivých seminářů je uveden níže.

 

Jaké jsou podmínky splnění kurzu a získání osvědčení kraniosakrálního praktikanta?

Kurz kraniosakrální terapie Ostrava nabízí získání bohaté zkušenosti díky praktickým cvičením.

Základní kurz kraniosakrální terapie je zakončen splněním všech výše uvedených částí výcviku a složením závěrečných zkoušek: 

🌍 písemná zkouška
🌍 praktická zkouška
🌍 zpracování a prezentace závěrečného projektu

Komplexní nastavení výcviku poskytuje praktikantovi stabilní základnu pro další rozvoj v nadstavbových seminářích a to jak s osteopatickou, tak i biodynamickou tématikou (s tuzemskými i zahraničními lektory).

Základní výcvik kraniosakrální terapie v Ostravě splňuje standardy  České kraniosakrální asociace.

Po úspěšném dokončení výcviku se může praktikant stát doporučeným členem –  profesionálem ČKA.

Ohlasy absolventů kurzu kraniosakrální terapie v Ostravě

Bohumila Š., Žulová v Jeseníku
Bohumila Š., Žulová v Jeseníku
Read More
Kurz mi převrátil život naruby – doslova a v dobrém. Dal mi kotvu, směr a smysl, uvědomění a pokoru k tělu. Obrovský díky patří Hance, jejímu přístupu k lidem a otevřenému srdci, kterým nás od začátku provázela.
Markéta D., Vranovice
Markéta D., Vranovice
Read More
Práce především na sobě. Nová úroveň vnímání světa a léčení. Rozhodnutí převzít zodpovědnost za své činy do svých vlastních rukou a také učení se, že i ostatní mají svou vlastní správnou cestu a tempo k vlastnímu léčení.
Helena B., Město Albrechtice
Helena B., Město Albrechtice
Read More
Kraniálka naplnila má očekávání - přinesla mi zklidnění, nové možnosti, nové cesty a hravost. Haničko, jsi úžasná lektorka – bylo mi ctí, že mne vedeš na mé nové životní cestě, velmi oceňuji tvůj přístup, připravenost a poznatky z praxe. V rámci kurzu odhalíte spoustu informací o kraniosakrální terapii i o sobě a o věcech, které jsou v životě prioritou a stojí za to se jim věnovat.
Markéta Jenkins, Bělotín
Markéta Jenkins, Bělotín
Read More
Tento kurz doporučuji všem, včetně profesionálů, kteří chtějí znát a ovládat jemné, a velmi účinné techniky a přístupy pro obnovu zdraví a rovnováhy v těle, v celostním pojetí, respektujícím způsobem.
Sára K., Ostrava
Sára K., Ostrava
Read More
Pokud se chcete ponořit do hlubin duše, je tady kurz přímo pro vás. Pokud chcete pochopit, jak jemné bytosti jsme, kurz vám dá odpověď a ukáže, jak je to vše možné. Kurz byl pro mne obohacující a byla to ta nejlepší investice, kterou jsem doposud udělala.
Gabriela H., Havířov
Gabriela H., Havířov
Read More
Oceňuji na kurzu přirozenost ve výkladu, odlehčení, jemnost. Měla jsem pocit, že lektorka je jedna z nás a absolutně jsem necítila žádnou povýšenost. Lektorka uměla výborně držet pole a s trpělivostí vše vysvětluje. Cítím úžas nad tím, co kraniosakrální terapie umí a že léčí i zasunutá zranění.
Pavla B., Třinec
Pavla B., Třinec
Read More
Celý kurz probíhá v tak bezpečné, milé a přátelské atmosféře, že si člověk pomalu není vědom toho, že něco studuje. Po celou dobu je kladen důraz na uvolněnost, lehkost, trochu se i tancuje a najednou je z praktikanta profesionální terapeut, jako se to stalo mně, kdy tohle všechno vedlo k rozhodnutí odejít ze stávajícího zaměstnání, které mě nenaplňovalo.
Eva O., Brno
Eva O., Brno
Read More
Když člověk poslechne své vnitřní vedení a oddá se důvěře, může se náhle ocitnout ve světě, který mu dá další rozměr a hloubku. Neskutečné množství intenzivních vnitřních vhledů a poznávání fascinujících úrovní lidského těla, mi dala KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE S BIODYNAMICKÝMI PRVKY. Nyní, po úspěšném ukončení ročního výcviku, kdy jsem byla nucena být v každý okamžik pevně ukotvena sama v sobě, bych ráda poděkovala všem, kdo mě na této cestě podporovali, všem mým úžasným kolegům terapeutům, které jsem měla tu čest poznat a kterých si nesmírně vážím, skvělé lektorce a jejím báječným asistentkám, bez Vás bych to nedala. Bylo to krásné, inspirativní a velmi transformační.
Previous
Next

Termíny kurzu 2025-2026

Kraniosakrální terapie – seminář  1:   7.2. – 10.2. 2025

Kraniosakrální terapie – seminář  2:   28.3. – 31.3.2025

Kraniosakrální terapie – seminář  3:   16.5. – 19.5.2025

Kraniosakrální terapie – seminář  4:   13.6. – 16. 6.2025

Kraniosakrální terapie – seminář  5:   12.9. – 15.9.2025

Kraniosakrální terapie – seminář  6:   24.10. – 27.10.2025

Kraniosakrální terapie – seminář  7:   5.12. – 8.12.2025

Kraniosakrální terapie – seminář  8:   14.2. – 16.2.2026

Kraniosakrální terapie – seminář  9.:  23.5. – 25.5.2026

Kurz kraniosakrální terapie Ostrava probíhá v centru Sundara.

Čas konání seminářů

Rozvrh jednotlivých seminářů

pátek 10 – 18

sobota 9 – 18

neděle  9 – 18

pondělí 9 – 15

Místo konání seminářů

CENTRUM SUNDARA, z.s.
Dvorní 756/9, , 708 00 Ostrava – Poruba

V zázemí jsou k dispozici kuchyňka, lednice, nádobí, rychlovarná konev, mikrovlnka, WC a sprcha.

Účastníci mohou využít možnosti noclehu na učebně (s vlastním spacákem a karimatkou). Platí se na místě.

Přihlásit se můžete zde

Obsah seminářů kraniosakrální terapie

1. seminář kraniosakrální terapie - Budujeme základy a bezpečí - Fascie, příčné struktury

Obsah: 

 1. Historie a principy kraniosakrální osteopatie
 2. Anatomie a fyziologie kraniosakrálního systému
 3. Etika přístupu ke klientovi
 4. Základy psychohygieny
 5. Teorie a praxe palpace kraniosakrálního rytmu
 6. Anatomie fascií a ošetření příčných struktur
 7. Dekomprese kosti křížové
 8. Teorie a praxe práce se spinální durou mater
 9. Útlum kraniosakrálního systému CV4

2. seminář kraniosakrální terapie - Tvoříme prostor - Neurocranium

Obsah: 

 1. Prohloubení dovedností práce s kraniosakrálním rytmem
 2. Anatomie a fyziologie kraniosakrálního rytmu na lebce
 3. Teorie a praxe dekomprese jednotlivých lebečních kostí: frontální, parietální, SSB, temporální, temporomandibulární kloub
 4. Podpora pohybu v prostoru

3. seminář kraniosakrální terapie - Pohyb a klid v rovnováze - Vzorce SBS

Obsah: 

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na SSB
 2. Teorie a praxe vyšetření a ošetření 11 lézí SSB
 3. Přirozené procesy balancování rovnováhy v těle

4. seminář kraniosakrální terapie - Člověk mezi lidmi - Viscerocranium

Obsah: 

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na horním patře a obličejové části
 2. Vyšetření a ošetření komplexu sphenoid-maxilla-vomer-palatinum
 3. Ošetření obličejové části – zygomaticum, orbita, zuby
 4. Integrace a sociální zapojení

5. seminář kraniosakrální terapie - Tělo vypráví příběh - Membránový systém

Obsah: 

 1. Anatomie a fyziologie membránovém systému
 2. Palpace a sledování rytmu na membránovém systému
 3. Ošetření membránového systému
 4.  Aktivní pružina – práce s fasciemi
 5. Vrozený plán léčení
 6. Techniky práce s bolestí a kompresí – V spread

6. seminář kraniosakrální terapie – Intuice a napojení - Žilní splavy a komorový systém mozku

Obsah: 

 1. Anatomie a fyziologie žilních splavů
 2. Drenáž žilních splavů
 3. Anatomie a fyziologie mozkových komor
 4. Fyziologie mozkomíšního moku
 5.  Tekutinové tělo
 6. Přirozená a inertní fulkra

7. seminář kraniosakrální terapie – Rovnováha - Tělo a emoce

Obsah: 

 1. Vymezení působnosti podpůrného dialogu
 2. Etika přístupu v interakci s klientem
 3. Základy teorie psychoterapeutických přístupů, komunikační dovednosti praktikanta
 4. Tělo a emoce, somato – emocionální uvolnění
 5. Traumata – vznik a rozdělení
 6. Trojjediný mozek, obranné reakce, Polyvagální teorie S. Porgese
 7. Základy kraniosakrální práce s traumatizovaným klientem

8. seminář kraniosakrální terapie – Dynamika traumatu

Obsah: 

 1. Biodynamická práce v tekutinách
 2. Vrozený plán léčení
 3. Bezpečí a holistická změna, uzemňování
 4. Signály těla
 5. Komunikace na úrovni klienta
 6. Dynamika traumatu

9. seminář kraniosakrální terapie – Tady a teď - uzavření kruhu

Obsah: 

 1. Páteř v kraniosakrální praxi
 2. Defacilitace nervového systému
 3. Práce s mozkovým kmenem, snižování aktivace nervového systému
 4. Závěrečná prezentace projektů
 5. Zásady a podmínky kraniosakrální praxe

Jak to na kurzu probíhá?

Děkuji za video MUDr. Renátě Petrové,  5. ročník Základního kurzu kraniosakrální terapie v Ostravě v roce 2023.

Podpora pro účastníky kurzu kraniosakrální terapie trvá po celou dobu kurzu i po skončení kurzu při kraniosakrální praxi

Sdílení a spolupráce při výuce kraniosakrální terapie v Ostravě

 

🌍 Členská sekce pro účastníky kurzu plná studijních materiálů, anatomických obrázků, videí a zajímavých odkazů

🌍 „Procházky po těle“ – jedinečný audio-průvodce, vytvořený pro tento kurz, který nabízí zkoumání vnitřního světa a vizualizace jednotlivých struktur těla pomocí vizualizace

🌍 Kraniosakrální supervize –  setkávání osobní i online 

 

🌍 Nadstavbové kraniosakrální kurzy a semináře 

 

Lektorka kraniosakrální terapie

MVDr. Hana Chocholatá

Terapeutka, homeopatka a lektorka kraniosakrální osteopatie

Mým snem  je dostat kraniosakrální terapii do každé rodiny.
Když budou umět maminky ošetřit dotekem své děti, partneři ošetřit sebe navzájem, když se budeme umět zorientovat ve svých životech a dělat vědomá rozhodnutí, pak budeme jako lidé daleko zdravější, šťastnější  a spokojenější.

Jako kraniosakrální praktikantka doprovázím v individuálních terapiích klienta na jeho cestě ke zdraví, podporuji uvolnění napětí a traumat v těle, spoluvytvářím vhodné podmínky pro léčivý proces přinášející lepší životní rovnováhu a optimálnější zdraví. 

Kraniosakrální osteopatii mne naučil Radek Neškrabal, kraniosakrální biodynamiku jsem se učila u Bhadreny Tschumi Gemin a Kaviho Gemin, neuroenergetickou a polaritní terapii mne předal Roger Gilchrist. 

Více o mém vzdělání v oblasti kraniosakrální terapie  ZDE

Na doporučení Radka Neškrabala jsem začala v roce 2019 učit kraniosakrální terapii v Ostravě, v roce 2024 to bude již 6. ročník. 

Od roku 2021 jsem členkou výkonného výboru České kraniosakrální asociace.

Lektorka Základního kurzu kraniosakrální terapie v Ostravě, MVDr. Hana Chocholatá

Asistentský tým výcviku 2024

Asistentský tým Kurz kraniosakrální terapie Ostrava 2024

aneb Kdo o účastníky výcviku pečuje?
Skvělý tým složený z profesionálních praktikantů s bohatými zkušenostmi z vlastní terapeutické praxe.

Stačí?

No jasně, že nestačí! Jistě chcete vědět víc!

Nechte se inspirovat jejich příběhem, jejich osobní cestou ke kraniosakrální terapii a jejich celoživotním vzděláváním.

Kurz kraniosakrální terapie Ostrava - organizační informace

 • Kapacita kurzu je omezena – kurz je pro 16 účastníků. 
 • Kurz lze zakoupit pouze jako celek, tedy 1.-9. seminář dohromady, celkem 360 výukových hodin
 • Přihlášením se vědomě zavazujete uhradit celý kurz.
 • Při přihlášení si vyberete jednu ze  3 variant platby: v jedné částce najednou, nebo na dvě či na tři splátky.
 • Celý kurz musí být uhrazen do 31.12.2024.
 • Rezervace na kurz se neprovádějí. Po přihlášení bude vystavena faktura se splatností 14 dnů– viz. Obchodní podmínky. 
 • Prosím přečtěte si podrobné informace o rezervaci místa v kurzu a o storno poplatcích – najdete je ZDE.
 • O kurz je velký zájem a běžně se lidé přihlašují již v létě, kurz bývá velice rychle naplněn, od jeho vypsání. Každý rok bývá otevřen jeden nový ročník. 
 • Informace pro kurzisty ze Slovenska-při platbě z vaší banky si prosím ověřte jaké jsou poplatky za převod do zahraničí. Veškeré poplatky, které nám budou za tento převod bankou naúčtovány (většinou to bývá 300,-kč), vám po té naúčtujeme k úhradě. Naše banka je Česká obchodní banka ČSOB.

Přihlásit se můžete zde