Základní kurz kraniosakrální terapie Ostrava 2024

Rezervace a storno podmínky

Rezervace

Pro rezervaci místa na Základní kurz je třeba poslat přihlášku a zaplatit kurz předem. Platbu lze zaplatit jednorázově nebo rozložit do dvou či tří splátek. Vámi vybranou variantu volíte již v přihlášce na kurz.

Odesláním přihlášky se zavazujete zaplatit celou částku, ať již v jakékoliv vybrané variantě. Celá částka musí být zaplacena do 31.12.2023

Zasláním přihlášky a úhradou platby přijímáte svou zodpovědnost za to, že se na akci budete moci dostavit. Zároveň přijímáte důsledky níže uvedené, pokud se kurzu rozhodnete nezúčastnit viz storno poplatky níže.

V případě, že se vyskytnou z vaší strany komplikace, napište mi, domluvíme se.

Kapacita míst je omezena. Při přijetí rezervační platby až po překročení kapacity kurzu bude vaše platba vrácena.

Vystavení faktury či daňového dokladu

V případě, že potřebujete vystavit fakturu či doklad, napište mi neodkladně, nejpozději do 15 dní po poslání přihlášky na info@balsamina.cz. Do emailu uveďte fakturační údaje.

 

Storno podmínky

Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na Základním kurzu zrušit.

V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast před zahájením kurzu, budou uplatněny tyto storno podmínky:

  1. Storno do 30.9.2023 – administrativní storno poplatek 300Kč
  2. Storno od 1.10. do 31.11.2023 – 20% z celé ceny kurzu
  3. Storno od 1.12.2023 do 31.12.2023 – 30% z celé ceny kurzu
  4. Storno od 1.1.2024 do 31.1.2024 – 40% z celé ceny kurzu
  5. Storno 9 -1 den před zahájením akce 50% z celé ceny kurzu

V případě, že účastník neučiní storno vůbec a na kurz, na který byl závazně přihlášen, se nedostaví, není možné kurz stornovat a vrácení kurzovného není možné.

Storno akce je platná výhradně písemnou formou – emailem z emailové adresy totožné s emailovou adresou uvedenou v elektronické přihlášce (na adresu: info@balsamina.cz) a vychází se z data odeslání storna klientem. Účinnost storna nastává až po potvrzení storna ze strany provozovatele učiněné stejnou formou jako bylo učiněno storno ze strany klienta. Pokud Vám potvrzení nedojde do 2 dní, neváhejte mi napsat.

Zákazník má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit bez udání důvodů od uzavřené smlouvy (závazné objednávky kurzu, semináře, přednášky), a to do 14 dnů od provedení závazné objednávky akce (kurzu, semináře, přednášky).   Odstoupení od smlouvy je platné výhradně písemnou formou – emailem na adresu: info@balsamina.cz – a vychází se z data doručení tohoto odstoupení zpět prodejci-provozovateli.

V případě souhlasu účastníka je po vzájemné domluvě možné celou zaplacenou částku převést na kurz v dalším roce (bez sankcí-v plné výši). Tato domluva platí pouze v případě písemného oznámení o neúčasti na kurzu do 31.11.2023.

Zrušení kurzu ze strany organizátora

V případě, že by vzdělávací akce byla zrušena z důvodů na mé straně a vy jako Kupující jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

Tyto podmínky jsou součástí Obchodních podmínek ZDE