Supervizní podpora - ONLINE 2024

Kurzy a semináře

Terapeutická praxe s sebou nese nejedno překvapení, nečekaný průběh terapeutického procesu, výzvy při neznámých projevech, výzvy při komunikaci s klienty a jejich příbuznými.

Možnost sdílet tyto zkušenosti s kolegy či lektory, prohlubuje naše pochopení a díky tomu se zdokonalujeme jako praktikanti i jako lidé. 

A navíc máme příležitost s lidmi, kteří dělají stejnou práci, jako my,  a porozumí nám, sdílet i dobré pocity ze smysluplné a dobře odvedené práce!

Připravila jsme pro Vás několik supervizí, které proběhnou online a může se jich díky tomu zúčastnit kterýkoliv kraniosakrální praktikant, který chce zkoumat nové možnosti a přístupy pro praxi, a to  z pohodlí svého domova.

Supervize je otevřena pro jakákoliv témata a dotazy související s kraniosakrální praxí, technikami osteopatickými i biodynamickými, řešením různých zdravotních potíží, terapeutickým procesem, komunikací s klientem a s rodinou, terapie dětí, somato – emocionálním uvolňováním, projevy traumatu při kraniosakrální praxi,  technikami vedení nervového systému do zklidnění a seberegulace atd.

🌍 Sdílet svou kraniosakrální praxi

🌍 Získat odpovědi na otázky, které praxe přináší

🌍 Oživit si terapeutické techniky ošetření

🌍 Získat nový úhel pohledu a poznat nové souvislosti

🌍 Zorientovat se v profesionálním vedení terapeutického procesu

🌍 Prohloubit své zkušenosti a dozvědět se o novinkách v kraniosakrálním světě

🌍 Inspirovat se z kazuistik a případových studií jiných praktikantů

Supervize pro kraniosakrální terapeuty

Setkání bude probíhat na platformě Zoom.
Link na setkání přijde vždy těsně před setkáním a to na email, ze kterého jste se přihlásili. Pokud link nedostanete, neváhejte hned napsat.

Supervize bude vždy od 18.00 a bude trvat cca 2 -3 hodiny (podle počtu zúčastněných a množství dotazů). Na každého účastníka počítám s přibližně  20 minutami, které věnuji jeho otázkám. 

Účast na supervizi je možné v případě vašeho zájmu zapsat do Odborného indexu kraniosakrálního praktikanta s tím, že bude podepsána při nejbližším setkání osobním.

Ze setkání vznikne záznam, který bude k dispozici pouze zúčastněným.

Můžete si vybrat jedno nebo více supervizí, nebo si objednat celý cyklus jako celek. 

Cena jedné supervize je 650Kč.

Počet míst na jedno supervizní setkání je maximálně 10 účastníků

MVDr. Hana Chocholatá BCST vystudovala Kraniosakrální osteopatii u Radka Neškrabala a Kraniosakrální biodynamiku v tříletém výcviku ICSB vedeném lektory Bhadrena T. Gemin  a Kavi A. Gemin.

Od roku 2017 asistovala v kurzu Kraniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky Radka Neškrabala. 
V roce 2019 dokončila výcvik Neuroenergetické terapie a v tomto roce dokončuje výcvik Polaritní terapie u Rogera Gilchrista.

Od roku 2016 vede jako lektorka kurz Konejšivé doteky, od roku 2019 vede Základní kurz kraniosakrální terapie v Ostravě a od roku 2020 nadstavbové kurzy Oči a kraniosakrální terapie a Dynamika traumatu. 

Kraniosakrální osteobiodynamika Hana Chocholatá
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.