Supervizní podpora - ONLINE 2024

Kurzy a semináře

Terapeutická praxe s sebou nese nejedno překvapení, nečekaný průběh terapeutického procesu, výzvy při neznámých projevech, výzvy při komunikaci s klienty a jejich příbuznými.

Možnost sdílet tyto zkušenosti s kolegy či lektory, prohlubuje naše pochopení a díky tomu se zdokonalujeme jako praktikanti i jako lidé. 

A navíc máme příležitost s lidmi, kteří dělají stejnou práci, jako my,  a porozumí nám, sdílet i dobré pocity ze smysluplné a dobře odvedené práce!

Připravila jsme pro Vás 5 supervizí, které proběhnou online a může se jich díky tomu zúčastnit kterýkoliv kraniosakrální praktikant, který chce zkoumat nové možnosti a přístupy pro praxi, a to  z pohodlí svého domova.

Supervize je otevřena pro jakákoliv témata a dotazy související s kraniosakrální praxí, technikami osteopatickými i biodynamickými, řešením různých zdravotních potíží, terapeutickým procesem, komunikací s klientem a s rodinou, terapie dětí, somato – emocionálním uvolňováním, projevy traumatu při kraniosakrální praxi,  technikami vedení nervového systému do zklidnění a seberegulace atd.

🌍 Sdílet svou kraniosakrální praxi

🌍 Získat odpovědi na otázky, které praxe přináší

🌍 Oživit si terapeutické techniky ošetření

🌍 Získat nový úhel pohledu a poznat nové souvislosti

🌍 Zorientovat se v profesionálním vedení terapeutického procesu

🌍 Prohloubit své zkušenosti a dozvědět se o novinkách v kraniosakrálním světě

🌍 Inspirovat se z kazuistik a případových studií jiných praktikantů

Supervize pro kraniosakrální terapeuty

Setkání bude probíhat na platformě Zoom.
Link na setkání přijde vždy těsně před setkáním a to na email, ze kterého jste se přihlásili. Pokud link nedostanete, neváhejte hned napsat.

Supervize bude vždy od 18.00 a bude trvat cca 2 -3 hodiny (podle počtu zúčastněných a množství dotazů). Na každého účastníka počítám s přibližně  20 minutami, které věnuji jeho otázkám. 

Účast na supervizi je možné v případě vašeho zájmu zapsat do Odborného indexu kraniosakrálního praktikanta s tím, že bude podepsána při nejbližším setkání osobním.

Ze setkání vznikne záznam, který bude k dispozici pouze zúčastněným.

Můžete si vybrat jedno nebo více supervizí, nebo si objednat celý cyklus jako celek. 

Cena jedné supervize je 650Kč, cena celého cyklu je zvýhodněná  2750Kč ( 5 x 550Kč)

Počet míst na jedno supervizní setkání je maximálně 10 účastníků

MVDr. Hana Chocholatá BCST vystudovala Kraniosakrální osteopatii u Radka Neškrabala a Kraniosakrální biodynamiku v tříletém výcviku ICSB vedeném lektory Bhadrena T. Gemin  a Kavi A. Gemin.

Od roku 2017 asistovala v kurzu Kraniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky Radka Neškrabala. 
V roce 2019 dokončila výcvik Neuroenergetické terapie a v tomto roce dokončuje výcvik Polaritní terapie u Rogera Gilchrista.

Od roku 2016 vede jako lektorka kurz Konejšivé doteky, od roku 2019 vede Základní kurz kraniosakrální terapie v Ostravě a od roku 2020 nadstavbové kurzy Oči a kraniosakrální terapie a Dynamika traumatu. 

Kraniosakrální osteobiodynamika Hana Chocholatá
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.